Tomografia dentystyczna

tomografia dentystyczna i laryngologicznaTomografia dentystyczna – trójwymiarowe obrazowanie twarzoczaszki zwiększające bezpieczeństwo i precyzję zabiegów dentystycznych, w szczgólności chirurgicznych, dostępne jest w niezależnym gabinecie diagnostycznym w Poznaniu.

Pole obrazowania tomografu VOLUX 9 wynoszące  150 x 150 mm pozwala na obrazowanie obu łuków zębowych (szczęka, żuchwa) podczas jednego badania, trwającego kilka sekund, bez konieczności powtarzania badania.

Tomografia dentystyczna nowoczesnym tomografem wiązki stożkowej (CBCT) VOLUX 9 to wielokrotnie niższa dawka promieniowania od tradycyjnej tomografi medycznej wykorzystywana do przeprowadzenia badania.

Zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta, również w przypadku badań kontrolnych i u dzieci.

Do wykonania badania niezbedne jest skierowanie od lekarza i wczesniejsze umówienie wizyty w gabinecie tomografii Getwell pod nr tel. 61 870 82 10.

 

Gabinet tomografia dentystyczna Poznań GetwellBadania wykonywane są w gabinecie GETWELL, dystrybutora nowoczesnego sprzętu RTG i znieczuleń komputerowych.