Tomografia laryngologiczna

Tomografia laryngologiczna i dentystyczna tomograf_VOLUX_9_obrazowanie_UCHO Tomografia laryngologiczna – trójwymiarowe obrazowanie tomografem CBCT znacznie zwiększa możliwości diagnostyczne w laryngologii w porównaniu do tradycyjnych zdjęć RTG 2D, przy zachowaniu wielkokrotnie mniejszych dawek promieniowania niż w tomografii medycznej. Jest to szczególnie istotne w przypadku wielokrotnie wykonywanych badaniach diagnostycznych oraz podczas badania dzieci. Tomografia VOLUX9 pozwala na wielokrotne powtarzanie badań tomograficznych w trakcie leczenia oraz wykonywanie badań kontrolnych z uwagi na niskie dawki promieniowania.

Tomografia wiązki stożkowej jest szczególnie przydatna przy:

– diagnostyce stanów zapalnych i innych patologii zatok przynosowych,

– diagnostyce jamy nosowej (skrzywienie przegrody, określeniu drożności przewodów nosowych),

– określaniu długości wyrostków rylcowatych (zespół Eagle’a).

Dzięki mniejszej dawce promieniowania, możliwe jest  bezpieczne wykonywanie badań kontrolnych, a także badań u dzieci. Tomograf VOLUX 9 jest specjalnie przystosowany do wykonywania badań tomograficznych dzieci z uwagi na pozycję siedzącą, automatyczne pozycjonowanie i dodatkowe podkładki fotela.