Wyniki tomografii

Wyniki tomografii zostaną od razu zapisane na płycie wraz z przeglądarką CDSee umożliwiającą przeglądanie wyników w trybie Dental i MPR. Możliwe jest przeglądanie wszystkich przekrojów pod dowolnym kątem i praca z interaktywną rekonstrukcją 3D twarzoczaszki lub innych struktur kostnych (kręgosłup, kość skroniowa).

Wyniki tomografii – badanie, otworzy się automatycznie po instalacji programu.

Płyta z badaniem tomografii

INSTALACJA PROGRAMU CDSEE (do przeglądania badań tomograficznych VOLUX)

Aby zainstalować program CDSee wkładamy płytę do napędu optycznego komputera (DVD). Otwieramy Mój komputer > CDSee. Instalacja rozpocznie się automatycznie. W oknie instalacyjnym wybieramy dwukrotnie „Next >, następnie „Install”. Po instalacji klikamy „Finish”. Program otworzy się automatycznie. Wyciągamy płytę instalacyjną z napędu.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CDSEE

Aby ponownie uruchomić program po zamknięciu badania należy otworzyć skrót: Start > Programy > CDSee. Następnie wybrać ikonę CBCT (lewa strona okna).
Klikamy ikonę 3D (prawy dolny narożnik), rekonstrukcja trójwymiarowa zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund.

Wyznaczamy profil łuku zębowego: klikamy ikonę „U” (lewe górne okno„axial”), w oknie „axial” powinny być widoczne przekroje zębów (czerwona linia w prawym dolnym oknie „panoramic” powinna być na wysokości wybranego łuku zębowego), punkty krzywej przestawiamy chwytając je lewym przyciskiem myszy (kolejny punkt dodajemy klikając na linii z włączonym lewym Alt).


Aby przeglądać przekroje w wybranej płaszczyźnie przesuwamy linie (czerwona, zielona, niebieska) na interesujący nas obszar chwytając ją lewym przyciskiem myszy lub przewijając przez kolejne warstwy scrollem myszy.

Rekonstrukcję trójwymiarową (lewe dolne okno) możemy obracać trzymając wciśnięty prawy klawisz myszy.

W górnym pasku menu dostępnych jest wiele funkcji: powiększanie, przesuwanie, mierzenie, notatki, planowanie implantów, wyznaczanie przebiegu nerwu i wiele innych.

W górnym pasku po lewej stronie dostępne są 2 przyciski „Dental” i „MPR” umożliwiają one przełączanie między typowym trybem stomatologicznym (dental) i zaawansowanym medycznym (mpr – multi-planar reconstruction) z możliwością przeglądu przekrojów pod dowolnym kątem.